onsdag 30 november 2016

Skridskor i Nittorp

Toppen att kunna åka skridskor kostnadsfritt i Nittorps ishall. Vi tackar Dalstorps isbaneförening/Nittorps IK för detta.
Pengar till bussresan kunde vi få från den samfond som finns för elever i gamla Dalstorps kommun, en kommun som upphörde och gick upp i Tranemo kommun för 42 år sedan.

F-3 åkte skridskor på förmiddagen och 4-6 på eftermiddagen.
Ont i fötterna gjorde det för många, men alla tränade tappert på att bli bättre på att åka skridskor.
Extra kul var det att se,  hur man ställde uppför varann och hjälpte varann.
Lite bilder kommer här.söndag 20 november 2016

Grön Flagg- arbetet godkänt

Grön Flagg-rapport
Grimsåsskolan
14 nov 2016

Kommentar från Håll Sverige Rent2016-11-14 15:27: Det är inspirerande att läsa er rapport och höra att både elever och lärare är så engagerade! Ni har härliga fotografier som avspeglarer verksamhet väl och har genomfört många upptäckter tillsammans - fint att läsa. Det verkar som att ni har ett givande Grön Flagg-arbete, vilket glädeross.Nu är vi nyfikna på att se hur ni vill gå vidare med ert hållbarhetsarbete i kommande handlingsplan.


Vår  Rapport:
Utvecklingsområde 1

Tema
Kretslopp
Titel
Hållbar utveckling
Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Vi har deltagit i kartongmatchen, http://www.kartongmatchen.se/kartongmatchen-2015/ med gott resultat. Vi har publicerat material på bloggen
http://grimsas.blogspot.se/ samt på offentliga platser i samhället. Vi har i samarbete med skapande skola och teknik använt återvinningsmaterial.

Ange en länk till en webbplats där ni visar upp ert Grön Flagg-arbete. Detta är valfritt.
http://grimsas.blogspot.se/2015/11/atervinn-mera.html


Utvecklingsområde 2
Tema
Kretslopp
Titel
Hållbar utveckling
Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Akvarium med gråsuggor har funnits i klassrummet. Vi har följt hur de bryter ner löv, samt testat med olika grönsaker. Vi har också varit och kollat på
en lärares kompost och jämfört en aktiv och en vilande kompost. I klassrummet har vi gjort egna små komposter och lagt i t.ex tuggummi, skal från
frukter, kärnor, metall, papper. Vi har maskar som nedbrytare.
Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?
Vi har tittat varje vecka ( egentligen varje dag) hur processen forlöpt, hur många löv som varit nedbrutna. Vi har också sett spillning från gråsuggor.
Elever har förstått hur nedbrytningsprocessen kan se ut. Vi har samlat upp frågeställningar från eleverna under processens gång och försökt besvara
dessa på bästa sätt. Klasserna kommer att fortsätta med att kolla de egna komposterna och se vad som har hänt med de olika sakerna som finns där i.

Utvecklingsområde 3

Tema
Kretslopp
Titel
Hållbar utveckling
a. Vad har ni gjort inom detta utvecklingsområde? Hur har processen och arbetsgången sett ut?
Vattentema på Navet. "Kretsloppslåda" i plast i klassrummet. Hur vattentillgången påverkar bosättningar. Hur vattenförsörjningen ser ut i olika delar av
världen och hur bristen på rent vatten påverkar hälsan/barnadödligheten. Vilka organisationer som jobbar för att alla ska få tillgång till rent vatten.
Nödvändigheten att hushålla med vårt vatten samt håll det rent. Vatten och avlopp i våra hus, förr och nu. Vattenverk-reningsverk. Tyvärr har vi inte fått
komma på besök till reningsverket under våren, men hoppas att detta ska funka till hösten.
Hur har ni gjort eleverna och personalen delaktiga i detta arbete och hur har de haft inflytande i processen?
Teckningar med vattnets kretslopp. Bestämma mellan vilka länder man skulle jämföra vattentillgången. Eleverna i F-1 ville gärna gå till reningsverket och
då gick pedagogerna tillsammans med eleverna dit för att kolla hur det såg ut i dammarna runt huset.

Vilket/vilka skolämne(n) har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?
Bild
Biologi
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Musik
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

b
Vilket/vilka övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt har ert Grön Flagg-arbete inkluderat?
Ett miljöperspektiv
Ett internationellt perspektiv
Ett etiskt perspektivHar ni genom ert Grön Flagg-arbete samverkat med någon av följande aktörer?
Kommunen
Kulturliv
Internationella kontakter/utbyten
Annan/andra aktör(er) och/eller övrigt att tillägga:

Trivselkväll utifrån temat Hållbar utveckling: klimatsmart mat. Ca 130 elever, föräldrar och övriga anhöriga deltog. Information från skolans kock om värdet om att äta klimatsmart, smakprov på vegetarisk mat, utställning av elevarbeten ( även vad det gäller vatten) samt tipspromenad.
Brukarrådet serverade klimatsmart grillad mat. http://grimsas.blogspot.se/2016/05/klimatsmart-familjekvall.html http://grimsas.blogspot.se/2016/06/recept-frantrivselkvallen.
html

En pedagog har varit i Ance, Lettland. Hon tog del av den Grön Flaggskolans miljöarbete och delade med sig av egna erfarenheter

Uppföljning
Reflektioner från eleverna, hur har de upplevt arbetet?
Eleverna har visat stor nyfikenhet på processerna. De har visat stor omsorg om de levande varelser som funnits i t.ex akvarierna.
Reflektioner från personalen, hur tolkar ni det ni sett och upplevt?
Temat har skapat elevmedvetenhet och givit upphov till nya frågeställningar.
Utvärdering
Kan ni koppla era reflektioner till egna erfarenheter och gärna även till utbildning, forskning eller litteratur?
Webbsidor om klimatsmart mat. E-bok om kompostering. Beteendevetenskapliga tester på gråsuggor.

Vårdnadshavarnas delaktighet och engagemang
Trivselkväll utifrån temat Hållbar utveckling: klimatsmart mat. Ca 130 elever, föräldrar och övriga anhöriga deltog. Information från skolans kock om värdet om att äta klimatsmart, smakprov på vegetarisk mat, utställning av elevarbeten ( även vad det gäller vatten) samt
tipspromenad. Brukarrådet serverade klimatsmart grillad mat. http://grimsas.blogspot.se/2016/05/klimatsmart-familjekvall.html
http://grimsas.blogspot.se/2016/06/recept-fran-trivselkvallen.html

torsdag 17 november 2016

4-6 på Navet

Fyran, femman och sexan har haft en kul och lärorik dag på Navet. En fotofilm samt ett klipp där det smäller ordentligt med hjälp av brustablett och vatten får dokumentera dagen. Nästa torsdag är det F-3s tur att åka till vårt eget förnämliga science center.

måndag 14 november 2016

Femmornas husmodeller

Femmorna har byggt modeller av hus eller av rum.
De vill gärna berätta om det man har gjort och visa sina fina modeller för alla på skolan.