fredag 22 april 2016

Skolinspektionens beslut

Vi har fått Skolinspektionens beslut efter granskningen av Grimsåsskolan.
INGENTING att anmärka på! Mycket ovanligt, man brukar alltid hitta något som behöver förbättras.


Utdrag ur protokollet:

Sammanfattande bedömning: Vid tiden för tillsynen har inget annat framkommit än att skolan bedriver en undervisning som uppfyller de nationella kraven och att hänsyn tas till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter. Det har inte heller framkommit något annat än att rektor och lärare arbetar för att elevernas lärmiljö ska präglas av trygghet och studiero och är fri från kränkande.Hela protokollet finns att läsa här:http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=552603

Vi gläder oss förstås åt det positiva beslutet.onsdag 20 april 2016

Programmering

Det talas mycket i olika medier om hur viktigt det är att programmering kommer in i skolan.
Tack vare att alla vi lärare på skolan, hade möjlighet att delta på en tre timmar låg kurs på Mediapoolen ( Borås), förra veckan, så har vi kunnat introducera eleverna i ämnet.
Vi har hittills jobbat utifrån webbplatsen https://code.org/learn.  Detta är en gratis webbplats, som man inte behöver någon inloggning till. Toppen för alla att jobba hemma med.
Arbetet med programmering kommer att fortsätta i skolan vid ytterligare några tillfällen.
I höst kan vi förhoppningsvis också jobba med https://scratch.mit.edu/. Det är ett lite med avancerat program. Helt gratis, men behöver inloggning för att spara  projekt.
Båda programmen går jättebra att jobba med därhemma.

Under första lektion med programmering, i fredags, jobbade eleverna i åk 4-6 två och två. Några elever från fritids var också med.
Idag har eleverna i åk 5 och 6 "lärt" tvåor och treor hur programmering fungerar.
Toppenkul, tycks de allra flesta tycka.
Nu blir det massor av bilder från två olika lektionstillfällen.måndag 11 april 2016

Kulturskolan på besök

Idag fick vi besök av Kulturskolan.
De visade upp sina instrument, bjöd till spex och allsång och påminde om att nu är det dags att söka till Kulturskolan inför nästa läsår. Varje klasslärare har blanketter för ansökan.
Här kommer några klipp från föreställningen.